Ett verktyg för pedagogisk dokumentation i förskolan

Det enkla och roliga vinner alltid över det svåra och tråkiga. Det är lika sant för barn som pedagoger när något ska göras i förskolan. Därför utgår vi från att antalet dokumentationer som skapas blir fler ju enklare och roligare de är att ta fram. Då lever vi inte bara upp till de nya kraven på pedagogisk dokumentation, vi ser också till att barnen ges ännu bättre möjlighet att utvecklas till mångsidiga och starka individer.
 

Bakgrund

Den 1 juli 2011 reviderades Skolverkets läroplan för förskolan vilken delade in verksamheten i målområden – ämnesområden och skärpte kraven på förskolelärarnas ansvar och kompetens. Bland annat med uttryckta riktlinjer för pedagogisk dokumentation (systematisk kvalitetsarbete).

Kraven från Skolverket var så klart viktiga för oss, men verkligheten som pedagogerna lever i var minst lika viktiga. Målet var och är att alla som jobbar inom förskolan ska kunna använda verktyget, och att det ska vara utvecklande för pedagogerna. Det ska också ge föräldrar insikter i verksamheten och sitt barns utveckling.

 

Viktiga skillnader i nya läroplanen

  • Förtydligandet av mål
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling
  • Förskolechefers och förskollärares särskilda ansvar
  • Stärka hemmets/familjens/föräldrarnas delaktighet och inflytande

xl nutrition

good diet for bodybuilding schede palestra bodybuilding pullover

ritalin kopen how to get lean and cut peptides uk estrogen blocker for sale

Minneapolis SEO Services | 612-345-8260 Minneapolis SEO Company online-promo.biz BTS