För pedagoger av pedagoger

Under vår tid som pedagogiska utvecklare och ledare har vi i många år utbildat pedagoger i estetiskt lärande och pedagogisk dokumentation. Under den tiden har vi mött pedagoger som önskat sig digitala verktyg för att samla in och få ordning på sitt dokumenterade material. Även rektorer och tjänstemän vill ha detta för att stödja det pedagogiska ledarskapet genom att skapa överblick och delaktighet.

 

Förutsättningar – Livet på förskolan

Pedagoger dokumenterar mycket, fotograferar, filmar och antecknar. Men en utmaning är att hitta tid i verksamheten för reflektion och skapa sig överblick för det samlade materialet. Det är tidskrävande och dessutom svårt att det när både logik och system varierar. Att paketera och färdigställa dokumentationer tar därför ofta lång tid och resultatet har ofta olika form. Dessutom blir de pedagogiska dokumentationerna ofta låsta hos pedagogen eller avdelningen.

 

Behov ­– Förenkla och inspirera

Ett tillgängligt system inom förskolan med en enkel lösning som inkluderar alla, inte minst de som inte är datorproffs. Det ska vara flexibelt inför arbetsvardagen och samla både innehåll och form så man slipper dubbelarbete genom att till exempel börja i Word och avsluta i PowerPoint. En viktig del är också att få insyn i varandras arbete med möjlighet att stötta och inspirera varandra till att fortsätta utvecklas.

 

Lösning – Gör det lätt för dig

Vi utvecklade Dokufant med pedagogens vardag som utgångspunkt. Därför lever verktyget inte bara upp till de nya kraven på dokumentation i förskolan, utan är dessutom helt anpassat till pedagogernas behov och förutsättningar.

”Det är intressant att systemet har en självlärande funktion – att formulera det man tänker.”
”Strukturen i innehållet är intressant, det hjälper till att organisera ett helt system.”
”Det inspirerar rektorer att bli delaktiga, ett riktigt språng framåt rent pedagogiskt.”
”Ett sånt här system måste underlätta det vardagliga arbetet. Det ser lätt-manövrerat ut.”
No 1 No 2 No 3 No 4

Prev
Next

Omdömen från de pedagoger och pedagogistor som varit våra testpiloter.

maxim peptide comprar cialis generico online buy mifeprex online

extreme fat burners for bodybuilding esercizi per addominali bassi usa bodybuilding clothing

kamagra gel cialis cena comprar viagra nyc limo