Gör pedagogisk dokumentation i förskolan enkel

Funkar på alla datorer med tillgång till internet

Prova gratis i 2 veckor

Varför behövs ett dokumentationsverktyg?

1 juli 2011 ändrades skolplanen med höjda krav på pedagogisk dokumentation i förskolan.
Det innebär nya krav för dig i verksamheten, men med rätt verktyg skapar det också stora möjligheter.

Möjligheter med verktyget Dokufant

  • Synliggör barnens lärande
  • Skapar reflekterande pedagogik
  • Utvecklat i förskolan
  • Uppfyller läroplanen

Läs mer

Så funkar det

Tekniken

  • Kräver inget program, bara internet
  • Du är igång på fem minuter
  • Sparar din dokumentation som PDF

Detta kan du göra

  • Inspireras av andra
  • Ger dig mer tid med barnen
  • Gör dokumentations-arbetet roligt

Vad säger användarna?

"Kan ge snabb feedback till personalen. Personalen känner sig sedda och jag som förskolechef känner mig engagerad."

Christina Näslund
Förskolechef Domsjö

"Äntligen ett verktyg som vänder
sig till mig som pedagog. En ram
att förhålla sig inom med utrymme
från det lilla till det stora och att
i det stora se det lilla."

Hanna Ahlander
Förskolelärare på
Biskopen Umeå


"Det är ett lättsamt och bra verktyg som ger oss utmaningar framåt i
våra mål, utförande, utveckling och utvärdering i verksamheten."

Helene Strid
Barnskötare på förskolan
Genekullen, Domsjö